Uzman Videoları

Kardiyolojideki en güncel konuları, hekimlerimizin hazırladığı kısa videolar ile buradan takip edebilirsiniz

TAVI Sonrası Ekokardiyografi'nin Kullanımı
Videolar

8 dakikalık izleme süresi
TAVI Sonrası Ekokardiyografi'nin Kullanımı 'TAVI sonrası ekokardiyografinin kullanımında ve tanısal değerlendirme kriterlerinde güncel gelişmeler nelerdir?' Prof. Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez tarafından sizler için değerlendirildi.

Girişimsel Kardiyoloji

TAVI Sonrası Ritim Bozuklukları
Videolar

2 dakikalık izleme süresi
TAVI Sonrası Ritim Bozuklukları 'TAVI sonrası pacemaker endikasyonları nelerdir?' Prof. Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez tarafından sizler için değerlendirildi.

Girişimsel Kardiyoloji

TAVI Sonrası Hasta Takibi
Videolar

5 dakikalık izleme süresi
TAVI Sonrası Hasta Takibi 'TAVI sonrası hasta takibine dair güncel öneriler nelerdir?' Prof. Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez tarafından sizler için değerlendirildi.

Girişimsel Kardiyoloji

TAVI Sonrası Tedavi Düzenlemesi - Güncel  Öneriler
Videolar

6 dakikalık izleme süresi
TAVI Sonrası Tedavi Düzenlemesi - Güncel  Öneriler 'PAF + Kompleks Koroner Girişim + TAVI yapılan hastanın antiplatelet ve antikoagülan tedavisi nasıl yönetilmelidir?' Prof. Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez tarafından sizler için değerlendirildi.

Girişimsel Kardiyoloji

TAVI Sonrası NOAK Kullanımı - Olgu (Part 3)
Videolar

2 dakikalık izleme süresi
TAVI Sonrası NOAK Kullanımı - Olgu (Part 3) Olgu sunumu eşliğinde, Prof. Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez tarafından sizler için değerlendirildi. 'Tedavinin düzenlenmesi'

Girişimsel Kardiyoloji

TAVI Sonrası NOAK Kullanımı - Olgu (Part 2)
Videolar

3 dakikalık izleme süresi
TAVI Sonrası NOAK Kullanımı - Olgu (Part 2) Olgu sunumu eşliğinde, Prof. Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez tarafından sizler için değerlendirildi. 'Görüntülemeler ve girişimsel işlemler'

Girişimsel Kardiyoloji

TAVI Sonrası NOAK Kullanımı - Olgu (Part 1)
Videolar

3 dakikalık izleme süresi
TAVI Sonrası NOAK Kullanımı - Olgu (Part 1) Olgu sunumu eşliğinde, Prof. Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez tarafından sizler için değerlendirildi. 'Vaka bilgileri'

Girişimsel Kardiyoloji

Derin Ven Trombozunda Farmakomekanik Tedavi - 1
Videolar

5 dakikalık izleme süresi
DVT’de farmakomekanik tedaviyi kimlere uygulayalım, kimlere uygulamayalım? Kılavuzlar neyi öneriyor? Farmakomekanik tedavide kullanılan cihazlar nelerdir? Farmakomekanik tedavide hangi trombolitiği ne şekilde kullanmalıyız? Farmakomekanik trombektomi ile ilgili güncel çalışmalar nelerdir? Doç. Dr. Ali Aycan Kavala tarafından sizler için değerlendirildi.

Girişimsel Kardiyoloji

Derin Ven Trombozunda Farmakomekanik Tedavi - 2
Videolar

5 dakikalık izleme süresi
DVT’de farmakomekanik tedaviyi kimlere uygulayalım, kimlere uygulamayalım? Kılavuzlar neyi öneriyor? Farmakomekanik tedavide kullanılan cihazlar nelerdir? Farmakomekanik tedavide hangi trombolitiği ne şekilde kullanmalıyız? Farmakomekanik trombektomi ile ilgili güncel çalışmalar nelerdir? Doç. Dr. Ali Aycan Kavala tarafından sizler için değerlendirildi.

Girişimsel Kardiyoloji